Aktuality

Ve dnech 21.-28.1.2022

ORL amb.uzavřena

z důvodu stěhování na novou adresu

U Nemocnice 306, Domažlice –

Nová poliklinika

Vchod B, 2. patro (prostory po rehabilitaci)

AKUTNÍ OŠETŘENÍ BEZ OBJEDNÁNÍ SE TÝKÁ POUZE KRVÁCENÍ, BOLESTÍ ,AKUTNÍCH ZÁNĚTLIVÝCH  OTOKŮ A HOREČNATÝCH STAVŮ PŘI BOLESTECH UŠÍ U DĚTÍ

BOLESTI V KRKU U DĚTÍ I DOSPĚLÝCH POUZE S DOPORUČENÍM  OD REGISTRUJÍCÍHO PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

     NEAKUTNÍ STAVY MUSÍ BÝT PŘEDEM TELEFONICKY OBJEDNANÉ NA KONKRÉTNÍ TERMÍN

SOUČASNÁ ÚPRAVA ORDINAČNÍ DOBY :

prosím o dodržování !

Do čekárny vstupujte jednotlivě.

Dodržujte objednaný čas příchodu.

Maximální počet pacientů v čekárně včetně doprovodu 4 osoby,v zádveří 2 os.

Další vyčkají uvolnění místa v čekárně před vchodem v rozestupu

2 metrů s nasazenou ústenkou.

DĚTI  ROVNĚŽ JEDNOTLIVĚ V DOPROVODU JEDNOHO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE !

PO DOBU POBYTU V ORDINACI SI PONECHTE STÁLE NASAZENOU ROUŠKU, ÚSTA  A  NOS ODKRÝT JEN NA PŘÍMÝ POKYN LÉKAŘE

PŘED VSTUPEM DO PROSTOR ORDINACE DŮKLADNĚ DEZINFIKUJTE RUCE !

Konzultaci zdravotního stavu, přeobjednání z plánované kontroly a předpis e-receptů je možno objednat telefonicky denně  přednostně v době od 13:00 do 14:00 hod. nebo

podle možnosti ordinace dále i v době od 7:30 do 11:00 hod. na tel. 379 725 038, 606 199 908 ,případně e-mailem na adresu vondrak.ludek@tiscali.cz.

Z důvodu možného ošetřování objednaného pacienta nemusí být v dopoledních hodinách telefonický hovor přijat okamžitě , je třeba případně zavolat opakovaně, snažíme se i zpětně reagovat na zmeškané hovory.

Pouze zcela nezbytná neodkladná ošetření v době uzavření ordinace poskytují

ORL odd. Klatovské nemocnice a.s.   nebo ORL klinika FN Plzeň Bory – pav. 22                  –    lůžková pracoviště s nepřetržitým provozem 

Aktuální informace ohledně koronaviru

S horečkou, kašlem a bolestí svalů ( celého těla) nechoďte do ORL ambulance , postupujte podle dop. MZČR.

Zůstaňte pokud možno doma, minimalizujte kontakt s ostatními lidmi. Často si myjte ruce mýdlem a vodou, příp. používejte dezinfekční prostředky na bázi min. 70% alkoholu.

Kontaktujte telefonicky svého registrujícího praktického lékaře případně pracoviště protiepidemického odboru místně příslušné krajské hygienické stanice, které rozhodne o náležitých protiepidemických opatřeních včetně případné karantény.( Domažlice: tel. 373 033 963 / 964 po- pá 7:00 – 15:00 )

Lidé  s příznaky virového onemocnění nemají vyrazit přímo do plných čekáren a ordinací, protože tímto chováním ohrožují své okolí i ošetřující personál a mohou tak nakazit řadu dalších. Prvotní informace musí poskytnout telefonicky registrující praktický lékař . 

 Odborné ambulance včetně ORL nejsou místem, kam se pacienti mají  obracet jako první s příznaky akutního virového onemocnění.