Aktuality

Z důvodu zhoršené epidemické situace vhodné veškeré návštěvy ordinace podle možnosti předem telefonicky objednat.                                                  

Dne 16.11.2020 ordinace uzavřena

SOUČASNÁ ÚPRAVA ORDINAČNÍ DOBY :

prosím o dodržování !

Do čekárny vstupujte jednotlivě.

Dodržujte objednaný čas příchodu.

Maximální počet pacientů v čekárně včetně doprovodu 4 osoby,v zádveří 2 os.

Další vyčkají uvolnění místa v čekárně před vchodem v rozestupu

2 metrů s nasazenou ústenkou.

DĚTI  ROVNĚŽ JEDNOTLIVĚ V DOPROVODU JEDNOHO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE !

PO DOBU POBYTU V ORDINACI SI PONECHTE STÁLE NASAZENOU ROUŠKU, ÚSTA  A  NOS ODKRÝT JEN NA PŘÍMÝ POKYN LÉKAŘE

PŘED VSTUPEM DO PROSTOR ORDINACE DŮKLADNĚ DEZINFIKUJTE RUCE !

Konzultaci zdravotního stavu, přeobjednání z plánované kontroly a předpis e-receptů je možno objednat telefonicky denně  přednostně v době od 13:00 do 14:00 hod. nebo

podle možnosti ordinace dále i v době od 7:30 do 11:00 hod. na tel. 379 725 038, 606 199 908 ,případně e-mailem na adresu vondrak.ludek@tiscali.cz.

Z důvodu možného ošetřování objednaného pacienta nemusí být v dopoledních hodinách telefonický hovor přijat okamžitě , je třeba případně zavolat opakovaně, snažíme se i zpětně reagovat na zmeškané hovory.

Pouze zcela nezbytná neodkladná ošetření v době uzavření ordinace poskytují

ORL odd. Klatovské nemocnice a.s.   nebo ORL klinika FN Plzeň Bory – pav. 22                  –    lůžková pracoviště s nepřetržitým provozem 

V současné době lépe telefonicky předjednat – Klatovská nemocnice   376 335 126, 127, 128

ORL klinika Plzeň – 377 402 971,  377 402 324,   dětská ambulance 377 402 286                               

Aktuální informace ohledně koronaviru

S horečkou, kašlem a bolestí svalů ( celého těla) nechoďte do ORL ambulance , postupujte podle dop. MZČR.

Zůstaňte pokud možno doma, minimalizujte kontakt s ostatními lidmi. Často si myjte ruce mýdlem a vodou, příp. používejte dezinfekční prostředky na bázi min. 70% alkoholu.

Kontaktujte telefonicky svého registrujícího praktického lékaře případně pracoviště protiepidemického odboru místně příslušné krajské hygienické stanice, které rozhodne o náležitých protiepidemických opatřeních včetně případné karantény.( Domažlice: tel. 373 033 963 / 964 po- pá 7:00 – 15:00 )

Lidé  s příznaky virového onemocnění nemají vyrazit přímo do plných čekáren a ordinací, protože tímto chováním ohrožují své okolí i ošetřující personál a mohou tak nakazit řadu dalších. Prvotní informace musí poskytnout telefonicky registrující praktický lékař . 

 Odborné ambulance včetně ORL nejsou místem, kam se pacienti mají  obracet.