Aktuality

Z důvodu zhoršené epidemické situace vhodné veškeré návštěvy ordinace podle možnosti předem telefonicky objednat.                                                  

  24.02.2021   ORDINACE UZAVŘENA
Neodkladné ošetření mimo tuto dobu poskytuje POUZE ORL odd. Nemocnice Klatovy nebo   ORL klinikaPlzeň  FN Bory  –     pav. 22

SOUČASNÁ ÚPRAVA ORDINAČNÍ DOBY :

prosím o dodržování !

Do čekárny vstupujte jednotlivě.

Dodržujte objednaný čas příchodu.

Maximální počet pacientů v čekárně včetně doprovodu 4 osoby,v zádveří 2 os.

Další vyčkají uvolnění místa v čekárně před vchodem v rozestupu

2 metrů s nasazenou ústenkou.

DĚTI  ROVNĚŽ JEDNOTLIVĚ V DOPROVODU JEDNOHO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE !

PO DOBU POBYTU V ORDINACI SI PONECHTE STÁLE NASAZENOU ROUŠKU, ÚSTA  A  NOS ODKRÝT JEN NA PŘÍMÝ POKYN LÉKAŘE

PŘED VSTUPEM DO PROSTOR ORDINACE DŮKLADNĚ DEZINFIKUJTE RUCE !

Konzultaci zdravotního stavu, přeobjednání z plánované kontroly a předpis e-receptů je možno objednat telefonicky denně  přednostně v době od 13:00 do 14:00 hod. nebo

podle možnosti ordinace dále i v době od 7:30 do 11:00 hod. na tel. 379 725 038, 606 199 908 ,případně e-mailem na adresu vondrak.ludek@tiscali.cz.

Z důvodu možného ošetřování objednaného pacienta nemusí být v dopoledních hodinách telefonický hovor přijat okamžitě , je třeba případně zavolat opakovaně, snažíme se i zpětně reagovat na zmeškané hovory.

Pouze zcela nezbytná neodkladná ošetření v době uzavření ordinace poskytují

ORL odd. Klatovské nemocnice a.s.   nebo ORL klinika FN Plzeň Bory – pav. 22                  –    lůžková pracoviště s nepřetržitým provozem 

V současné době lépe telefonicky předjednat – Klatovská nemocnice   376 335 126, 127, 128

ORL klinika Plzeň – 377 402 971,  377 402 324,   dětská ambulance 377 402 286                               

Aktuální informace ohledně koronaviru

S horečkou, kašlem a bolestí svalů ( celého těla) nechoďte do ORL ambulance , postupujte podle dop. MZČR.

Zůstaňte pokud možno doma, minimalizujte kontakt s ostatními lidmi. Často si myjte ruce mýdlem a vodou, příp. používejte dezinfekční prostředky na bázi min. 70% alkoholu.

Kontaktujte telefonicky svého registrujícího praktického lékaře případně pracoviště protiepidemického odboru místně příslušné krajské hygienické stanice, které rozhodne o náležitých protiepidemických opatřeních včetně případné karantény.( Domažlice: tel. 373 033 963 / 964 po- pá 7:00 – 15:00 )

Lidé  s příznaky virového onemocnění nemají vyrazit přímo do plných čekáren a ordinací, protože tímto chováním ohrožují své okolí i ošetřující personál a mohou tak nakazit řadu dalších. Prvotní informace musí poskytnout telefonicky registrující praktický lékař . 

 Odborné ambulance včetně ORL nejsou místem, kam se pacienti mají  obracet.